درخواست تحویل امور آب شرب روستاها توسط اداره آب و فاضلاب

شناسهٔ خبر: 47448 -
اخبار میانه
آذری بخشدار کاغذکنان در جلسه ای که با حضور رئیس آب و فاضلاب شهری و روستایی میانه در محل مسجد روستای شاهعلی بیگلو تشکیل شد و با اشاره به مشکلات موجود...

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی بخشداری کاغذکنان؛ آذری بخشدار کاغذکنان در جلسه ای که با حضور رئیس آب و فاضلاب شهری و روستایی میانه در محل مسجد روستای شاهعلی بیگلو تشکیل شد و با اشاره به مشکلات موجود در رابطه با آب شرب روستاهای بخش کاغذکنان و اینکه بیشتر مشکلات موجود در این حوزه به مدیریت امور آب شرب در روستاها بر می گردد خواستار تحویل گرفتن امورات آب شرب توسط اداره آب و فاضلاب شهری و روستایی شد.

با توجه به وجود تعداد زیادی پروژه نیمه تمام در این زمینه از مسئولین آب شرب شهرستان، آذری خواستار تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام را نمود و همچنین با اشاره به مساعدت و مشارکت خیرین در بخش کاغذکنان اضافه کرد که این پتانسیل و فرصت نیز باید استفاده بهینه بعمل آید.

در ادامه این جلسه ضمن بررسی مشکلات آب شرب روستای شاهعلی بیگلو مقرر گردید پروژه آب رسانی به روستای یاد شده در شهریور ماه سال جاری آغاز گردد.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون