ارسال مطلب جدید

فرمت تصویر انتخاب شده باید jpg و حجم آن کمتر از 1 مگابایت باشد؛ در غیر اینصورت آپلود نمی‌شود! سعی کنید نسبت تصویر 9:16 (wide) باشد، مثل 800×450 پیکسل.

حاصل ضرب دو در دو به عدد؟