کمک ۳۲ میلیونی مجتمع فولاد به شهرداری آچاچی جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا

شناسهٔ خبر: 47264 -
اخبار میانه
مجتمع فولاد میانه در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و در راستای همکاری در جهت مقابله هر چه بیشتر با این ویروس در شهر آچاچی، مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال به شهرداری آچاچی برای محلول پاشی، گندزدایی و ضدعفونی و تهیه ملزومات ضروری جهت مدیریت و مقابله با ویروس کرونا کمک کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی، مجتمع فولاد میانه در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و در راستای همکاری در جهت مقابله هر چه بیشتر با این ویروس در شهر آچاچی، مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال به شهرداری آچاچی برای محلول پاشی، گندزدایی و ضدعفونی و تهیه ملزومات ضروری جهت مدیریت و مقابله با ویروس کرونا کمک کرد.

بدین منظور نیز شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی طی پیامی، از مجتمع فولاد میانه به خصوص مهندس ناجی مدیریت محترم این مجتمع، که با کمک خیرانه خود، در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، همراه و در کنار این شهرداری بودند تقدیر و تشکر کردند.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون