پس از گذشت مهلت قانونی

هیات رئیسه شورای شهر آچاچی همچنان بلاتکلیف است

شناسهٔ خبر: 47696 -
اخبار میانه
در جلسه روز یکشنبه دهم شهریور سال کذشته ترکیب جدید (سومین سال) هیات رئیسه شورای اسلامی شهر آچاچی انتخاب شد و مطابق قانون باید در شهریور امسال تجدید می شد که به دلیل عدم شرکت بعضی از اعضا همچنان بلاتکلیف مانده است. 

با سپری شدن مهلت قانونی انتخاب هیات رئیسه جدید شورای شهر آچاچی، ترکیب جدید این شورا همچنان بلاتکلیف مانده است. 

در جلسه روز یکشنبه دهم شهریور سال گذشته اعضایسومین هیات رئیسه شورای اسلامی شهر آچاچی انتخاب شدند و مطابق قانون باید در شهریور امسال تجدید می شد که به دلیل عدم شرکت بعضی از اعضا همچنان بلاتکلیف مانده است.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون