فاجعه در کمپ نگهداری از سگهای ولگرد میانه!

شناسهٔ خبر: 47572 -
اخبار میانه
افشای عکسهای دلخراش از رفتار غیرانسانی و مرگ فجیع و بهت‌آور سگهای ولگرد در کمپ نگهداری از سگهای ولگرد شهر میانه که در اختیار شهرداری میانه قرار داشته و سگها صرفاً داخل یک چهاردیواری بدون آب و غذا و سایه‌بان نگهداری میشوند تا مرگشان فرا برسد.

افشای عکسهای دلخراش از رفتار غیرانسانی و مرگ فجیع و بهت‌آور سگهای ولگرد در کمپ نگهداری از سگهای ولگرد شهر میانه که در اختیار شهرداری میانه قرار داشته و سگها صرفاً داخل یک چهاردیواری بدون آب و غذا و سایه‌بان نگهداری میشوند تا مرگشان فرا برسد.

آیا مسئول خدمات شهری میانه که این کمپ تحت‌نظر مستقیم وی اداره میشود باخبر است که در این کمپ سگها از فرط گرسنگی جسد گندیده‌ی هم را می‌بلعند؟و حتی دیگر حامیان حقوق حیوانات هم از بوی گند و تعفن این اجساد و لاشه‌های بسیار که بر زمین کمپ ریخته نمیتوانند به آنجا نزدیک شوند؟

اگر مسئولیت‌پذیری برای نگهداری ندارید، حداقل حیوانات بیچاره را در روستاهای دور به حال خود رها سازید تا از گرسنگی و تشنگی تلف نشوند.

پس باور به خدا کجاست؟

پوزش می طلبیم به خاطر انتشار این عکسهای دلخراش

 

 

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون