قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

هنر و شبکه های اجتماعی مجازی

شناسهٔ خبر: 3805 -
یادداشت
  هنر یکی از لازمه های جامعه و فرهنگ و البته جزء لاینفک آن است. به طوری که این پتانسیل را دارد که به راحتی خلأ های بسیاری را از بعد عاطفی و اجتماعی پر کند. هنرمند می خواهد خود و هنرش را مطرح کند و از این طریق وارد مسیر خاصی شود که شاید بتواند او را به هدف مورد نظرش برساند.
از طرفی این مسیر گاه در وضعیت معمول آن، تابع پستی و بلندی ها و البته موانع و شرایط ویژه ای است که او را ناچار می کند برای ادامه راه  از بخشی از آثار، توانایی ها یا ایده هایش دست بکشد یا حتی الامکان آن را علنی نسازد.
از سوی دیگر شبکه های اجتماعی مجازی این محدودیت را ندارند؛ و شاید بتوان گفت اصلا ًمحدودیتی ندارند!!
بدین ترتیب هنرمند نویسنده، شاعر، عکاس، مجسمه ساز، بازیگر و... با استفاده از این شبکه ها در سریع ترین زمان ممکن می تواند در معرض دیده شدن قرار بگیرد. می تواند به راحتی به بخش اعظم مخاطبانش دسترسی پیدا کند و پیام خود را به ایشان برساند.
می تواند با شلوار راحتی روی تخت خود دراز بکشد و بدون نگرانی و دغدغه خاصی با جهان پیرامونش ارتباط برقرار کند. خود سانسوری و رعایت مصلحت به حداقل ممکن کاهش می یابد. از نظارت خشک و بخشنامه ای تا حد امکان رهایی می یابد و اصطلاحاً خودش است! 
فارغ از خط ها و مرزها، مخاطبان خودش را دارد، به راحتی از آن ها بازخورد می گیرد،گروه های مورد نظرش را تشکیل می دهد. همفکرانش را در کنار خود می بیند و به مخالفانش پاسخ می گوید. حس تعلق به گروه یا شبکه اجتماعی خاصی را دارد و ...
لذا بدیهی است که هر روز بیشتر و بیشتر به سمت شبکه های مجازی کشیده شود؛ و این واقعیت، زنگ خطری است برای متولیان امور فرهنگی!
 

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات