قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

اطلاعیه روابط عمومی شرکت ملی فولاد ایران پیرامون اتفاقات فولاد میانه؛

پاکسازی افراد ناسالم از بدنه با قدرت ادامه دارد

پاکسازی افراد ناسالم از بدنه با قدرت ادامه دارد
شناسهٔ خبر: 121399 -
اخبار میانه
اطلاعیه روابط عمومی شرکت ملی فولاد ایران پیرامون اتفاقات فولاد میانه؛ پاکسازی افراد ناسالم از بدنه با قدرت ادامه دارد.

اطلاعیه روابط عمومی شرکت ملی فولاد ایران پیرامون اتفاقات فولاد میانه؛ پاکسازی افراد ناسالم از بدنه با قدرت ادامه دارد.

روابط عمومی شرکت ملی فولاد ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که پاکسازی بدنه طرح های زیرمجموعه از افراد ناسالم ادامه خواهد داشت با عنایت به لزوم برخورد با گلوگاه‌های فساد خیز در شرکت های تولیدی و با بررسی صورت گرفته و با محوریت سربازان گمنام امام زمان (عج) طی روزهای گذشته اقدام قاطعی علیه افراد ناسالم حاضر در سطوح عملیاتی شرکت صورت پذیرفت پرونده این افراد که به واسطه سندسازی نسبت به خروج غیرقانونی محموله تولیدی ویا به نوعی سرقت درفولاد میانه می کردند هم اکنون در مراجع قضایی درحال رسیدگی است واطلاع رسانی های لازم در مراحل بعدی از سوی مراجع رسمی در این خصوص صورت خواهد پذیرفت شرکت ملی فولاد ایران به طرفیت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان مالک مجتمع فولاد میانه وحافظ بیت المال ازمراجع مربوطه امنیتی،انتظامی و قضایی در این مسیر قدردانی کرده واعلام می دارد که اصلاح رویه های احتمالی ایجادفساد را مثل گذشته دردستور کار خواهدداشت. 

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات