قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

با بررسی مسائل ۷ واحد تولیدی صنعتی شهرستان؛

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میانه برگزار شد

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میانه برگزار شد
شناسهٔ خبر: 121392 -
اخبار میانه
حوریت این جلسه را موضوعاتی چون تعیین تکلیف برق واحدهای صنعتی بلاتکلیف در شهرک های صنعتی و واحدهایی که در اختیار بانک های عامل هستند؛ بررسی مشکلات زیست محیطی برخی واحدها؛ بررسی مشکلات برخی واحدها با دستگاههای خدمات رسان و بررسی آخرین وضعیت شهرک صنعتی توسعه عمران میانه برشمرد.

با هدف بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی میانه، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان با حضور مدیران و مسئولین دستگاههای ذیربط و صاحبان واحدهای تولیدی، برگزار شد.

مهدی مشایخی معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، محوریت این جلسه را موضوعاتی چون تعیین تکلیف برق واحدهای صنعتی بلاتکلیف در شهرک های صنعتی و واحدهایی که در اختیار بانک های عامل هستند؛ بررسی مشکلات زیست محیطی برخی واحدها؛ بررسی مشکلات برخی واحدها با دستگاههای خدمات رسان و بررسی آخرین وضعیت شهرک صنعتی توسعه عمران میانه برشمرد.

وی گفت: مسائل و مشکلات ۷ واحد تولیدی صنعتی در این جلسه بررسی و تصمیماتی در خصوص آنها اتخاذ شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات