قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

اسامی داوطلبان احتمالی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شهرستان میانه

اسامی داوطلبان احتمالی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شهرستان میانه
شناسهٔ خبر: 121382 -
اخبار میانه
 لیست داوطلبان احتمالی نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابی میانه - ۱۴۰۲ 

 لیست داوطلبان احتمالی نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابی میانه - ۱۴۰۲ 

۱ - احمد اسدی

۲- سید بهلول حسینی

۳- بهروز بخشی

۴- میثم نوری خانیوردی

۵- مهسا حسینی

۶- محمدرضا مشایخی

۷- رضا اسماعیلی

۸- حسین محمدی دولت آبادی

۹- غفور مددی

۱۰ - افضل حسینخانی

۱۱- صادق واعظی

۱۲- حجت محمدی ترکمانی

١٣- علی غلامی بادلو

۱۴- کاظم ابشی

۱۵- بهمن نعمت زاده 

۱۶- سعید نعمتی بیرون

۱۷- فرید مشایخی

۱۸- مریم عبداللهی

۱۹- زهرا قاسمی

۲۰- قاسم احمدی

۲۱- بهنام صفائی

۲۲- سید مرتضی حسینی

۲۳- حامد احمدی ترکی

۲۴- حسن فرخی

۲۵- ولی شیری

۲۶- سید حسین ساقی

۲۷- سید جواد حسینی

۲۸- رضا محمدی

۲۹- میثم عاشوری فاضل

۳۰- پوریا قاسمی

۳۱- زیبا محمدی سفید خانی

۳۲- سالار آقاخانی

۳۳- علی حیدری

۳۴- سید جلال حسینی

۳۵- مهدی تیموری

۳۶- هادی عبدی

۳۷- سید کمال حسینی

۳۸- منوچهر صادقی برزلیقی

۳۹- مصطفی رسول زاده

۴۰- رضا ملکی

۴۱- سید سلمان حسینی

۴۲- جعفر قدیمی

۴۳- امیررضا حبیبی

۴۴- محمد انگوتی

۴۵- علی خانی

۴۶- اقبال محمد حسینی

۴۷- احمد آدینه خیرآباد

۴۸- علی اسدی سبزی

۴۹- پرویز صباغی

۵۰- منصور میرزائی

۵۱- جلیل اجلی

۵۲- ابراهیم ابراهیمی

۵۳- حسین سلطانی

۵۴- فرشید مختارزاده

۵۵- داود قره داغی

۵۶- محمد قاسمی

۵۷- مجید پاکدل

۵۸- حافظ خانی

۵۹- علی شامی

۶۰- بهرام پزشکی

۶۱- مهدی محمدی

۶۲- بهنام محمودی

۶۳- حسنعلی قنبری ممان

۶۴- اسماعیل نعمتی

۶۵- فاطمه بابائی

۶۶- علیرضا محمدی

۶۷- طاهر سقط فروش

۶۸- مهدی اسماعیلی

۶۹- اکبر آقائی مظفرلو

۷۰- رامین احمدی

۷۱- هوشنگ حبیبی

۷۲- عیوض کاظمی

۷۳- رضا اسدی

۷۴- محمدعلی مددی

۷۵ حسن ملکی

۷۶- شمسی مجدی

۷۷- مجید عسسی بندرجز

۷۸- میرحمید حسینی

۷۹- سید رسول موسوی

۸۰- قاسم بشکول

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات