واحدی:

اجرای خط‌کشی معابر شهر میانه با هزینه‌ای بالغ بر ۳ میلیارد ریال

شناسهٔ خبر: 47596 -
اخبار میانه
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه از اجرای خط کشی معابر این شهر به طول بیش از ۱۱۵ کیلومتر و با هزینه‌ای بالغ بر ۳ میلیارد ریال خبر داد.

بهزاد واحدی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه از اجرای خط کشی طولی خیابانها و معابر و خطوط عابر پیاده و رنگ آمیزی سرعت کاههای شهر میانه خبر داد و گفت: با عنایت به افزایش روز افزون وسایط نقلیه و طبیعتاً افزایش حجم ترافیک در معابر درون شهری و نیاز مبرم به حفظ جان عابرین پیاده و ساماندهی ترافیک و تعیین مسیر عبور خودروها و جلوگیری از بروز تصادفات و اختلال در حرکت خودروها، این سازمان طبق روال سالهای قبل خط کشی معابر سطح شهر میانه را با مصالح استاندارد (رنگ ترافیکی سرد تک جزیی) و با رعایت قوانین خط کشی توسط واحد ترافیک سازمان به صورت شبانه به طول بیش از ۱۱۵ کیلومتر به صورت ممتد و منقطع و رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و سرعت کاههای شهر با رنگ سرد دو جزیی با هزینه‌ای بالغ بر ۳ میلیارد ریال انجام داده است.

واحدی از رانندگان خواست با حرکت در بین خطوط و رعایت کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی سهم خود را در کاهش تصادفات ایفا نمایند.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون