محدودیت‌های متناسب با وضعیت نارنجی شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 47912 -
اخبار میانه
وضعیت نارنجی به معنای خروج از بحران بیماری کرونا نبوده و از مردم درخواست می کنم همچنان محدودیت ها را رعایت فرمایند.

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی فرمانداری؛ گروه های شغلی 1 و 2 با رعایت پروتکل های بهداشتی از روز شنبه 15 آذرماه می توانند فعالیت کنند.

وضعیت نارنجی به معنای خروج از بحران بیماری کرونا نبوده و از مردم درخواست می کنم همچنان محدودیت ها را رعایت فرمایند.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون