اینفوگرافی محدودیت و ممنوعیت فعالیت گروه های شغلی از اول آذرماه

شناسهٔ خبر: 47866 -
اخبار میانه
اینفوگرافی محدودیت و ممنوعیت فعالیت گروه های شغلی از اول آذرماه پیرو مصوبات ستاد مدیریت مقابله با کرونای شهرستان میانه

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون