سقوط مرگبار کارگر ۱۷ ساله به چاهک آسانسور

شناسهٔ خبر: 47863 -
اخبار میانه
سقوط کارگر ۱۷ ساله ساختمان از چاهک آسانسور باعث مرگش شد.

به گزارش قافلان سسی به نقل از خبرنگار مهر، سقوط کارگر ۱۷ ساله ساختمان از چاهک آسانسور باعث مرگش شد.

ظهر امروز کارگر ۱۷ ساله ای از طبقه هشتم ساختمان در حال ساخت در خیابان ارشاد میانه به پایین سقوط کرده که منجر به فوت این کارگر می‌شود.

خبر ارسالی از: حامد یزدانی دیزگوین

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون