پلمپ سه واحد صنفی در شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 47859 -
اخبار میانه
سه واحد صنفی به دلیل عدم رعایت مصوبات ستاد کرونا در شهرستان میانه پلمپ شدند. 

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی اداره صمت میانه روز دوشنبه ۲۶ آبان، سه واحد صنفی به دلیل عدم رعایت محدودیت زمانی فعالیت بعضی مشاغل، مصوب ستاد ملی کرونا، توسط گشت تلفیقی پلمپ گردیدند. 

برابر مصوبه ستاد کرونا در شهرستان میانه به دلیل قرمز بودن وضعیت شهرستان از لحاظ شیوع کرونا تا روز جمعه مورخه ۳۰ آبان فعالیت مشاغل و گروه ۲ و ۳رو ۴ از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۶ بعداز ظهر می باشد.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون