آغاز برداشت زعفران در شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 47853 -
اخبار میانه
از ابتدای آبانماه و شروع گلدهی زعفران،برداشت این محصول با ارزش شروع میشود و تا آوخر آبانماه ادامه می یابد.

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی اداره جهاد کشاورزی شهرستان میانه؛ شهرستان میانه با حدود 12 هکتار مزرعه زیر کشت زعفران یکی از قطبهای زعفران در استان می باشد با ترویج و برگزاری دوره های آموزشی متعدد توسط کارشناسان اداره جهاد کشاورزی سطح زیر کشت این محصول در حال افزایش می باشد.

با توجه به مقاوم بودن این محصول نسبت به سرما و کم آبی و نیاز آبی این محصول در فصل بی نیازی محصولات دیگر به آب(مهر ماه و اوخر آبانماه) یکی از محصولات مستعد کشت و توسعه در شهرستان میانه می باشد.

لازم به ذکر است که کیفیت زعفران میانه هم تراز زعفران قائنات بوده و بسیار با کیفیت می باشد. در سال جهش تولید توجه به این محصول با ارزش باعث اشتغالزایی و افزایش درآمد خواهد شد.
 

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون