پلمپ ۱۱۴ واحد صنفی طی ۸ روز در شهرستان بدلیل عدم رعایت مصوبات ستاد کرونا

شناسهٔ خبر: 47839 -
اخبار میانه
طی ۸ روز ۱۱۴ واحد صنفی در شهرستان میانه بدلیل عدم رعایت مصوبات ستاد کرونا پلمپ شدند.

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی اداره صمت شهرستان میانه از آغاز طرح محدودیت های شغلی در تاریخ ۱۴ آبان تا مورخه ۲۱ آبان، تعداد ۵۱۸ واحد صنفی مورد بازرسی گشت تلفیقی قرار گرفته و از این تعداد ۱۱۴ واحد صنفی بدلیل عدم رعایت مصوبات ستاد کرونا و عدم تعطیلی واحد صنفی توسط گشت فوق پلمپ شدند.

گشت تلفیقی متشکله از نمایندگان اداره اماکن نیروی انتظامی،  مرکز بهداشت، اتاق اصناف و اداره صمت  در این ایام بصورت صبح و بعدازظهر در سطح شهر بر اجرای مصوبات ستاد نظارت می نمایند.

با توجه به اینکه اجرای طرح تعطیلی مشاغل گروه های ۲ و سه و ۴ تا پایان روز جمعه مورخه ۲۳ آبان بر قوت خود باقیست فلذا انتظار می رود واحدهای مشمول نسبت به اجرای آن پایبند بوده و به منظور مشارکت در قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا مشارکت جدی معمول نمایند.
روابط عمومی اداره صمت میانه

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون