دادستان دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان میانه:

اشتغال عامل بازدارنده بازگشت دوباره فرد به زندان است

شناسهٔ خبر: 47700 -
اخبار میانه
دادستان دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان میانه، گفت: اشتغال و کسب روزی حلال عامل بازدارنده مهمی برای بازگشت دوباره فرد به زندان محسوب می شود.

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، محمود محمودیان در حاشیه بازدید از پروژه گلخانه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان میانه با بیان آنکه مددجویان باید پس از طی دوران محکومیت دوباره به جامعه برگردند چرا که آنها هم جزئی از جامعه هستند، اظهار داشت: متاسفانه نگاه جامعه به این افراد عمدتا مانعی برای اشتغال آنها می شود، در حالی که اشتغال و کسب روزی حلال عامل بازدارنده مهمی برای بازگشت دوباره فرد به زندان محسوب می شود.

دادستان دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان میانه با صدور دستورات لازم را جهت هرچه بهتر شدن این پروژه، گفت: وجود چنین اقداماتی مناسب بوده و باید بیش از پیش توسعه یابد. 

پروژه گلخانه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان میانه با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال به بهره برداری و اخیرا زیر کشت رفته است و نه تنها باعث در آمد زایی برای انمجن حمایت از زندانیان خواهد شد بلکه موجب اشتغال آفرینی مستیم و غیر مستقیم در سطح شهرستان نیز خواهد شد.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون