رئیس اداره صمت میانه:

ارائه خدمت به افراد بدون ماسک در اصناف ممنوع است

شناسهٔ خبر: 47698 -
اخبار میانه
برابر مصوبه ستاد کرونا ارائه خدمات به افراد بدون ماسک در اصناف ممنوع بوده و افرادی که مرتکب این تخلف شوند جریمه می شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره صمت میانه، مهندس محمد امدادیان رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان ویژه میانه، روز گذشته بعد از جلسه ستاد کرونای شهرستان گفت: برابر مصوبه ستاد کرونا ارائه خدمات به افراد بدون ماسک در اصناف ممنوع بوده و افرادی که مرتکب این تخلف شوند جریمه می شوند.
امدادیان در ادامه افزود: در اصناف مجازات از توبیخ کتبی با درج در پرونده در مرحله اول و ۵ روز پلمپ صنف در مرحله دوم و ۱۰ روز پلمپ صنف در مرحله سوم اعمال می شود.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون