در راستای طرح آجر به آجر صورت گرفت؛

کمک به تجهیز مدارس کم برخوردار توسط معلم بازنشسته میانه‌ای

شناسهٔ خبر: 47577 -
اخبار میانه
ضیا الدین شهیدی معلم بازنشسته منطقه میانه با اهدای صد و پنجاه میلیون ریال به مجمع خیرین مدرسه ساز به جمع خیرین مدرسه یار پیوست.

ضیا الدین شهیدی معلم بازنشسته منطقه میانه با اهدای صد و پنجاه میلیون ریال به مجمع خیرین مدرسه ساز به جمع خیرین مدرسه یار پیوست.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، ضیا الدین شهیدی معلم بازنشسته منطقه میانه با اهدای صدوپنجاه میلوین ریال به مجمع خیرین مدرسه ساز میانه به جمع خیرین مدرسه یار پیوست تا بار دیگر واژه  عشق را جور دیگری در کنار دانش آموزان معنی کند و درس بخشندگی را بیاموزد.

لازم به ذکر است این مبلغ اهدایی برای تهیه و تجهیز مدارس محروم منطقه به نیمکت دانش آموزی صرف شده است.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون