قابل توجه بهره برداران اراضی زراعی و باغی کشاورزی

شناسهٔ خبر: 47351 -
اخبار میانه
به اطلاع همشهریان و بهره برداران محترم اراضی زراعی و باغی کشاورزی می رساند با توجه به اینکه هرگونه ساخت و ساز و همچنین تفکیک، قطعه بندی و فروش اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز قانونی تخلف و...

به اطلاع همشهریان و بهره برداران محترم اراضی زراعی و باغی کشاورزی می رساند با توجه به اینکه هرگونه ساخت و ساز و همچنین تفکیک، قطعه بندی و فروش اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز قانونی تخلف و جرم بوده و مجازات های قانونی مانند جریمه، قلع و قمع و ... را بدنبال دارد، لذا از بهره برداران محترم تقاضا می گردد قبل از اقدام به هر نوع تغییر کاربری و یا احداث اعیانی و تفکیک اراضی زراعی و باغی، جهت اخذ مجوزهای قانونی و تغییر کاربری به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میانه مراجعه نمایند.

روابط عمومی جهاد کشاورزی

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون