فیلم کوتاه "GLOVE" ساخته فیلمساز میانه‌ای در جشنواره آمریکایی

شناسهٔ خبر: 47291 -
اخبار میانه
صفحه اینستاگرام جشنواره Bowery در پیامی نوشت: فیلم GLOVE یک فیلم کوتاه با موضوع کرونا از فیلمساز ایرانی حسن مختاری به دلیل تحریم‌ها، اغلب فیلمسازان ایرانی قادر به ارسال فیلم به جشنواره ما نیستند. خوشحالیم که یک فیلم ایرانی را به نمایش می گذاریم.

به گزارش قافلان سسی؛ صفحه اینستاگرام جشنواره Bowery در پیامی نوشت: فیلم GLOVE یک فیلم کوتاه با موضوع کرونا از فیلمساز ایرانی حسن مختاری به دلیل تحریم‌ها، اغلب فیلمسازان ایرانی قادر به ارسال فیلم به جشنواره ما نیستند. خوشحالیم که یک فیلم ایرانی را به نمایش می گذاریم.
...
این فیلم پیشتر در طرح مقابله با کرونای انجمن سینمای جوانان ایران نیز حضور داشته است.
...
جهت تماشا و حمایت از همشهری‌مان، به اینستاگرام جشنواره مراجعه نماييد.


https://www.instagram.com/p/CATnOuhjzpz/?igshid=2j46ewwftinh


 

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون