ضدعفونی و محلول پاشی مدارس آچاچی پیش از بازگشایی

شناسهٔ خبر: 47286 -
اخبار میانه
جهت بهبود حال دانش آموزان و معلمین گرامی، ضمن استفاده از نظرات کارشناسان و جلوگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از استفاده از این مواد، از مواد ضدعفونی مخصوص اماکن سربسته استفاده شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی، به جهت بازگشایی مدارس از ۲۷ اردیبهشت ماه، عوامل اجرایی شهرداری آچاچی ضمن هماهنگی با مدیران مدارس این شهر(ولفجر، ام السلمه، خدیجه کبری(س) و شهید معماریان) قبل از بازگشایی این مدارس روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه اقدام به ضدعفونی و محلول پاشی این اماکن کردند.

در ضمن، جهت بهبود حال دانش آموزان و معلمین گرامی، ضمن استفاده از نظرات کارشناسان و جلوگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از استفاده از این مواد، از مواد ضدعفونی مخصوص اماکن سربسته استفاده شده است.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون