نشست کارشناسی شهرداری و شورای اسلامی شهر میانه با مشاورین طرح ایجاد پیاده راه

شناسهٔ خبر: 47251 -
اخبار میانه
نشست مشترک کارشناسان شرکت مشاور طرح ایجاد پیاده راه در قسمتی از خیابان امام خمینی(ره) در محدوده بازار میانه با شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری میانه برگزار شد.

نشست مشترک کارشناسان شرکت مشاور طرح ایجاد پیاده راه در قسمتی از خیابان امام خمینی(ره) در محدوده بازار میانه با شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری میانه برگزار شد.

در این نشست 4 ساعته کلیات طرح بازنگری و در باره جزئیات اجرا نیز بررسی های کارشناسی صورت گرفت.

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی شهرداری میانه؛ چالش های اجتماعی و فاکتورهای اقتصادی و فنی طرح مهمترین محور گفتگوهای این نشست بود که به طور مبسوط مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت.

شهردار میانه در پایان این نشست گفت: برای پاسخگویی به برخی ابهامات و شبهات طرح و همچنین تشریح کامل ابعاد فنی و اقتصادی و اثرات اجتماعی طرح ایجاد پیاده راه در خیابان امام خمینی(ره) جلسه مشترک با رییس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و کارشناسان شرکت مشاور مربوطه تشکیل و به تفصیل در موارد اشاره شده بحث و تبادل نظر گردید.

میرزایی افزود: هر چه بررسی های ما در این زمینه بیشتر می شود ابعاد بیشتری از مزایای طرح برای ما آشکار می شود و اطمینان ما برای موفقیت ا ین طرح بیش از پیش می گردد.

میرزایی افزود: در جلسه امروز هم جزئیات بیشتری از طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این بحث ها سنگینی کفه محاسن و مزایای طرح بر کفه معایب و مشکلات به وضوح آشکار بود و امید ما بر این است که با جلب مشارکت مردم و کسبه محل هرچه زودتر اجرای طرح را آغاز نماییم.

jalase moshver piyaderah 6

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون