مدیر جهاد کشاورزی میانه:

گشت‌های مبارزه با تخریب غیر مجاز اراضی در شهرستان میانه افزایش می یابد

شناسهٔ خبر: 47228 -
اخبار میانه
گشت های مبارزه با تخریب غیر مجاز اراضی در شهرستان میانه افزایش می یابد و با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و دخل و تصرف در اراضی کشاورزی که مانع از تولید محصولات کشاورزی شود به شدت برخورد و به مراجع قضائی معرفی می شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه، جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای جلو گیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب اراضی وباغی دراراضی کشاورزی با حضور مهندس شهرام ایرانی پور معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه و معاون اداری مالی، مسئول حراست و پرسنل اداره امور اراضی مدیریت در محل اتاق جلسه جهاد کشاورزی برگزار گردید.

در این جلسه مهندس ایرانی پور در جلسه هم اندیشی اظهار داشت در سالهای اخیر افراد سود جو و فرصت طلب زمینهای کشاورزی را قطعه بندی نمودند و به فروش می رسانند و زمین های اراضی و باغی را به شدت در معرض تخریب و تغییر کاربری قرار داده اند.

وی افزود: گشت های مبارزه با تخریب غیر مجاز اراضی در شهرستان میانه افزایش می یابد و با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و دخل و تصرف در اراضی کشاورزی که مانع از تولید محصولات کشاورزی شود به شدت برخورد و به مراجع قضائی معرفی می شود.

۲۰۲۰۰۵۰۲ ۰۸۲۷۴۳

 

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون