عشق معلمی پایان ندارد؛

حضور معلم فن یار جهادگر منطقه میانه در روستای قاسمدرق

شناسهٔ خبر: 47213 -
اخبار میانه
شهبازی مدیر آموزگار دبستان روستای قاسمدرق میانه به عنوان معلم فن یار جهادگر با حضور در منزل شخصی دانش آموزش دارای مشکل جسمانی پیگیر وضعیت تحصیلی او در ایام تعطیلات شد.

شهبازی مدیر آموزگار دبستان روستای قاسمدرق میانه به عنوان معلم فن یار جهادگر با حضور در منزل شخصی دانش آموزش دارای مشکل جسمانی پیگیر وضعیت تحصیلی او در ایام تعطیلات شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه،علی شهبازی مدیر آموزگار و معلم فن یار جهادگر منطقه میانه با حضورمستمر در روستای قاسمدرق پیگیر جبران عقب افتادگی دانش آموزانش در ایام تعطیلات اضطراری مدارس است.

این معلم تلاشگر ضمن آموزش نکات بهداشتی و توزیع بسته های آموزشی و بهداشتی پیگیر روند آموزش دانش آموزان این روستا است .

شهبازی در یکی از روزهای حضور در روستا جویای حال ثنا دانش آموز دارای نیاز های ویژه از سایر دانش آموزان شد و با حضور در منزل شخصی این دانش آموز مستعد با ارائه جزوات آموزشی پیگیر آموزش این دانش آموز شد.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون