آبگیری سدهای کوتاه امور آب شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 47212 -
اخبار میانه
مدیر امور منابع آب شهرستان میانه اعلام کرد: با توجه به بارندگی‌های مناسب سال جاری ۹۳ درصد از حجم مخازن سدهای کوتاه در این شهرستان پر شده است.

بیش از ۹۳ درصد حجم مخازن سدهای کوتاه در شهرستان میانه پر شده است.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مدیر امور منابع آب شهرستان میانه اعلام کرد: با توجه به بارندگی‌های مناسب سال جاری ۹۳ درصد از حجم مخازن سدهای کوتاه در این شهرستان پر شده است.

مهندس محمدرضا میدانی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: ۲۳ سد از۲۶ سد کوتاه در حال آبگیری این شهرستان با حجم مخزن ۳۱ میلیون متر مکعب آبگیری کامل و سرریز شده است و ۳۰ درصد دیگر نیز طی روزهای آتی آبگیری و سرریز خواهدشد.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون