4 مصدوم در سانحه برخورد پژو با خاکریز در محور روستای شیخدر آباد

شناسهٔ خبر: 85725 -
اخبار میانه
ساعت ۲۱:۳۰ در ششمین روز اردیبهشت سال جاری در محور روستای شیخدر آباد براثر برخورد پژو با خاک ریز در جاده  متاسفانه ۴ نفر مصدوم شدند.

به گزارش قافلان سسی؛ ساعت ۲۱:۳۰ در ششمین روز اردیبهشت سال جاری در محور روستای شیخدر آباد براثر برخورد پژو با خاک ریز در جاده  متاسفانه ۴ نفر مصدوم شدند.

مصدومین بعد از اقدامات‌ اولیه توسط کارشناسان فوریت های پزشکی شهری یک و دو به بیمارستان برکت میانه انتقال داده شدند.

حال مصدومین مساعد گزارش گردیده است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات