روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میانه:

واکسن آسترازنکا برای دوز سوم تزریق نخواهد شد

شناسهٔ خبر: 77370 -
اخبار میانه
از کلیه همشهریان محترم که نوبت اول واکسن آسترازنکا را دریافت کرده و ٣ ماه از تاریخ نوبت اولشان گذشته تقاضا دارد جهت تکمیل روند واکسیناسیون خود به مراکز بهداشتی و درمانی محل سکونت خود مراجعه فرمایند.

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میانه؛ از کلیه همشهریان محترم که نوبت اول واکسن آسترازنکا را دریافت کرده و ٣ ماه از تاریخ نوبت اولشان گذشته تقاضا دارد جهت تکمیل روند واکسیناسیون خود به مراکز بهداشتی و درمانی محل سکونت خود مراجعه فرمایند.

تاکید می‌شود واکسن آسترازنکای موجود فقط برای دوز دوم می باشد.

برای دوز سوم واکسن های پاستوکووک پلاس و اسپایکوژن که قابل تزریق برای همه ی انواع واکسن ها است در مراکز موجود است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات