قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

نفرات برتر دارت شهرستان میانه مشخص شدند

نفرات برتر دارت شهرستان میانه مشخص شدند
شناسهٔ خبر: 121482 -
اخبار میانه
این رقابت‌ها در دو رده بزرگسالان و جوانان در ۲ بخش آقایان و بانوان با حضور ورزشکارانی از تبریز و میانه برای اولین بار در خانه دارت میانه برگزار شد.

به گزارش قافلان سسی، این رقابت‌ها در دو رده بزرگسالان و جوانان در ۲ بخش آقایان و بانوان با حضور ورزشکارانی از تبریز و میانه برای اولین بار در خانه دارت میانه برگزار شد.

کسب مقام های زیر توسط دارتیست های شهرستان میانه

در بخش بزرگسالان بانوان، خانم ها ریحانه عبداللهی، فریده ممانی، زیبا حسین زاده و زهرا طوقی

در بخش جوانان پسر، آقایان مهدی بهنام، هادی علیزاده و رضا مرادی

در بخش جوانان دختر، خانم ها مهسا علیمحمدی، دنیا رحمانی، ستایش بهنام و اسما علیمحمدی

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات