قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار مدیریت پسماند

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار مدیریت پسماند
شناسهٔ خبر: 121433 -
اخبار میانه
معاونت خدمات شهری شهرداری میانه در نظر دارد در راستای ارتقاء کیفیت خدمات شهری و اجرای مفاد آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مدیریت‌ پسماندها وشیوه نامه جمع آوری هوشمند پسماند خشک...

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی شهرداری میانه؛ معاونت خدمات شهری شهرداری میانه در نظر دارد در راستای ارتقاء کیفیت خدمات شهری و اجرای مفاد آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مدیریت‌ پسماندها وشیوه نامه جمع آوری هوشمند پسماند خشک توسط مجریان بخش خصوصی و به استناد مصوبه شماره ۴۴۰ مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر میانه تفکیک زباله از مبدا را به یکی از شرکت های بخش خصوصی یا تعاونی واجد شرایط دارای رتبه بندی از مراجع ذیصلاح و دارای تجربه وتجهیزات کافی و سابقه کار مشابه واگذار نماید.

از کلیه شرکت های واجد شرایط که در این زمینه یا زمینه مشابه آن فعالیت داشته اند دعوت می شود، پیشنهادات خودرا به همراه طرح مورد نظر و خلاصه ای ازسوابق کاری و لیست امکانات و تجهیزات خود حداکثر تا تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ به دبیر خانه شهرداری میانه ارائه نماید.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات