قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

سرپرست جدید اداره گاز میانه معرفی شد

سرپرست جدید اداره گاز میانه معرفی شد
شناسهٔ خبر: 121043 -
اخبار میانه
در جلسه ای با حضور فرید قشلاقی معاون سیاسی فرمانداری ویژه میانه، سرپرست جدید اداره گاز میانه معرفی شد.

در جلسه ای با حضور فرید قشلاقی معاون سیاسی فرمانداری ویژه میانه، سرپرست جدید اداره گاز میانه معرفی شد.

در این جلسه بهنام نعمتی بعنوان سرپرست جدید معرفی و از زحمات علیرضا عباسیان در مدت تصدی ریاست اداره گاز شهرستان قدردانی شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات