پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد

شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
۲۲:۲۷

به گزارش قافلان سسی؛ امروز 12 شهریور پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه با حضور مردم، مسئولین استانی و شهری افتتاح شد.

عکاس: سالار پویان

پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد
پل روگذر تقاطع شهرک اندیشه افتتاح شد