قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

پنجره مهر؛

اقدام به موقع اپراتور پمپ بنزین مانع از انفجار خودرو شد

اقدام به موقع اپراتور پمپ بنزین مانع از انفجار خودرو شد
شناسهٔ خبر: 121224 -
اخبار استان

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات