قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

پنجره مهر؛

آتش‌سوزی یک انبار بزرگ در شهرک مایان تبریز

آتش‌سوزی یک انبار بزرگ در شهرک مایان تبریز
شناسهٔ خبر: 120830 -
اخبار استان

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات