قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

کتاب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور منتشر شد

کتاب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور منتشر شد
شناسهٔ خبر: 119995 -
اخبار استان
تبریز- کتاب "مجموعه کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور"، تالیف دکتر نقی زهی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "مجموعه کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" جزو جامع‌ترین کتاب‌های موجود قانون بودجه است و در پنج فصل به همت دکتر نقی زهی، مؤلف بیش از ۵۰ عنوان کتاب و توسط نشر پارلا منتشر شد.

فصل اول آندر مورد تکالیف دستگاه‌های اجرایی در گزارش دهی به دیوان محاسبات و …، فصل دوم طبقه بندی موضوعی برخی از تبصره‌های قانون بودجه، فصل سوم متن کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با زیرنویس مستندات قانونی اشاره شده در متن آن، فصل چهارم متن کامل ضوابط اجرایی بودجه با زیرنویس مستندات قانونی اشاره شده در متن آن و فصل پنجم در خصوص تعریف واژگان تخصصی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات