قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

آب در رگ های «دریاچه ارومیه»

آب در رگ های «دریاچه ارومیه»
شناسهٔ خبر: 111376 -
اخبار میانه
پس از افتتاح طرح بزرگ انتقال آب به دریاچه ارومیه توسط رییس جمهور در هفته گذشته ،آب رها شده از این تونل پس از چند روز وارد دریاچه ارومیه شد.این طرح یکی از ۲۶طرح مصوب برای احیای دریاچه ارومیه است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات