قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

اختلافات در شورای شهر عریان تر شده

درگیری در جلسه شورای شهر میانه

درگیری در جلسه شورای شهر میانه
شناسهٔ خبر: 121364 -
اخبار میانه
ظاهرا تلویزیون اتاق جلسه شورا بر اثر اصابت قندان شکسته است.

خبرهای رسیده به قافلان حاکی از بروز درگیری ۲ تن از اعضای شورای شهر میانه می باشد.
ظاهرا تلویزیون اتاق جلسه شورا بر اثر اصابت قندان شکسته است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات