قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

برکناری ناگهانی غلام زاده از مدیرعاملی مجتمع فولاد میانه

برکناری ناگهانی غلام زاده از مدیرعاملی مجتمع فولاد میانه
شناسهٔ خبر: 119729 -
اخبار میانه
غلام زاده به طور ناگهانی و بدون اطلاع نماینده گان و مسئولین شهری از سمت مدیرعاملی این مجتمع برکنار شده و بهروز رادفر جایگزین وی شده است.

برکناری ناگهانی غلام زاده از مدیرعاملی مجتمع فولاد میانه

به گزارش قافلان، غلام زاده به طور ناگهانی و بدون اطلاع نماینده گان و مسئولین شهری از سمت مدیرعاملی این مجتمع برکنار شده و بهروز رادفر جایگزین وی شده است.

بنابر گزارش روابط عمومی شرکت ملی فولادایران، درحکم صادره آمده است: باعنایت به سوابق ارزشمند و تعهدجنابعالی به این سمت منصوب می شوید تا که در چارچوب سیاست های شرکت و قوانین مربوطه انجام وظیفه نمایید. همچنین در این حکم تصریح شده است، امیداست بااتکال به خداوندمتعال در انجام امور محوله و در راستای اهداف شرکت با رعایت اصول قانون مداری و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق وموید باشید.

شایان ذکراست در سوابق بهروزرادفر، سرپرستی و معاونت شرکت ملی فولاد ایران و مدیریت طرح تیتانیوم کهنوج بچشم می خورد.

#قافلان

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات