قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

دیدار فرماندار ویژه شهرستان میانه با روسای بهزیستی و تامین اجتماعی

همزمان با ۲۵ تیر ماه، روز تامین اجتماعی و بهزیستی؛ روسای ادارات تامین اجتماعی، بهزیستی و پلی کلینیک تامین اجتماعی با سعادتی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه دیدار و گزارشی از عملکرد و فعالیت های حوزه کاری خود را ارائه کردند.

همایش بزرگ رونمایی از کتاب رکوردهای ملی ایران 1400-2021 برگزار شد

ثبت پارا رکورد بهزاد سلامی ورزشکار توانمند و قهرمان پله نوردی ایران و عضو جامعه هدف بهزیستی میانه در کتاب رکوردهای ملی ایران 1400 - 2021