مراسم اربعین شهادت سردار حاج علیرضا گلمحمدی در میانه برگزار شد

پنجشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
۲۲:۱۲

مراسم اربعین شهادت شهید تفحص، سردار شهید «علیرضا گل محمدی» عصر امروز در محل گلزار شهداء شهرستان میانه برگزار شد. گزارش تصویری: سالار پویان

مراسم اربعین شهادت سردار حاج علیرضا گلمحمدی در میانه برگزار شد
مراسم اربعین شهادت سردار حاج علیرضا گلمحمدی در میانه برگزار شد
مراسم اربعین شهادت سردار حاج علیرضا گلمحمدی در میانه برگزار شد
مراسم اربعین شهادت سردار حاج علیرضا گلمحمدی در میانه برگزار شد
مراسم اربعین شهادت سردار حاج علیرضا گلمحمدی در میانه برگزار شد
مراسم اربعین شهادت سردار حاج علیرضا گلمحمدی در میانه برگزار شد
مراسم اربعین شهادت سردار حاج علیرضا گلمحمدی در میانه برگزار شد
مراسم اربعین شهادت سردار حاج علیرضا گلمحمدی در میانه برگزار شد
مراسم اربعین شهادت سردار حاج علیرضا گلمحمدی در میانه برگزار شد
مراسم اربعین شهادت سردار حاج علیرضا گلمحمدی در میانه برگزار شد