درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
۱۶:۵۵

آئین کاشت درخت و غرس 117 اصله نهال درختان غیرمثمر در مسیر پیاده محور خیابان امام خمینی ره شهر میانه برگزار شد.

در این آئین بلافاصله بعد از اجرای مراسم نمادین و کاشت تعدادی از نهال ها به دست مردم و مسولین، اکیپ درختکاری واحد فضای سبز خدمات شهری شهرداری میانه عملیات کاشت را آغاز نمود تا تمامی 117 اصله نهال تهیه شده برای اجرای طرح کاشت پیاده راه امام خمینی ره در این مسیر غرس شوند.

عکس از: سالار پویان

درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی
درختکاری پیاده راه خیابان امام خمینی ره در هفته منابع طبیعی