قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای

شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۱۳

عزیزی راد، مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی با همراهی ۲۰ خبرنگار و عکاس استان و شهرستان از ۱۷ رسانه در بازدید از سد گرمی چای؛ تصفیه خانه و خط انتقال آب از سد به میانه حضور داشتتد.
عکس: رضا امامی

بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای
بازدید خبرنگاران استان از پروژه آبرسانی سد گرمی چای