وضعیت زرد

6 نفر بستری کرونایی در میانه

شناسهٔ خبر: 86726 -
اخبار میانه
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میانه از بستری شدن 6 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا در بیمارستان میانه خبر داد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میانه از بستری شدن 6 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا در بیمارستان میانه خبر داد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات