قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

بازدید بخشدار کندوان از پروژه عمرانی؛

زیر سازی و آماده سازی ۲ کیلومتر از راه روستای نودوزق برای آسفالت در حال اجراست

زیر سازی و آماده سازی ۲ کیلومتر از راه روستای نودوزق برای آسفالت در حال اجراست
شناسهٔ خبر: 121379 -
اخبار میانه
حسین زاده بخشدار کندوان، شهرستان‌میانه و ناظر فنی دهیاری ها از پروژه زیر سازی روستای نودوزق بازدید کرد.

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی بخشداری کندوان؛ حسین زاده بخشدار کندوان، شهرستان‌میانه و ناظر فنی دهیاری ها از پروژه زیر سازی روستای نودوزق بازدید کرد.

گفتنی است این پروزه به طول ۲ کیلومتر که روستای نودوزق را به روستای کزرج و مرکز بخش متصل می کند، با پیگیریهای متعدد بخشدار کندوان و مشارکت بنیاد علوی در حال انجام می باشد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات