قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

سند پهنه‌بندی حریم شهر میانه در افق ۱۴۱۵ تصویب شد

سند پهنه‌بندی حریم شهر میانه در افق ۱۴۱۵ تصویب شد
شناسهٔ خبر: 120597 -
اخبار میانه
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با موضوع طرح جامع شهر میانه برگزار شد.

به گزارش قافلان سسی به نقل از خبرگزاری فارس، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با موضوع طرح جامع شهر میانه برگزار شد.

این شورا کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و  تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ کرد:

سقف جمعیت و افق طرح

۱-جمعیت افق شهر معادل ۱۲۹.۴۱۷ نفر برای سال ۱۴۱۵  مورد تأیید قرار گرفت.

محدوده شهر و کاربری اراضی  و شبکه معابر

۲- محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌شرقی مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ با اعمال اصلاحات زیر مورد تائید قرار گرفت.

۲-۱- اراضی الحاق شده به محدوده مصوبه قبلی در سمت جنوب شرقی ( طرفین محور ورودی از سمت زنجان) با عنایت به عدم وجود هرگونه ضرورت فنی برای الحاق حذف شود.

۲-۲- حفظ کماکان اراضی حذف شده از محدوده طرح تفصیلی و جامع مصوب قبلی واقع در شمال شهر در داخل محدوده و تثبیت کاربری مصوب قبلی بر آنها.

۲-۳- حذف اراضی زراعی که به‌صورت یکپارچه یا نواری در جنوب، غرب و شمال‌شرقی در خلال الحاق ساخت و سازهای موجود به محدوده شهر الحاق شده‌اند.

۲-۴- در خصوص الحاق ساخت و سازهای خارج از محدوده ضمن تأکید بر تشدید نظارت مراجع مرتبط استانی و موافقت با الحاق آنها (مطابق نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه) بر تأدیه حقوق عمومی و دولتی بر اساس ماده ۱۰۱” قانون شهرداری‌ها” و  تبصره ۴” قانون تعیین وضعیت املاک ….” تأکید می‌شود.

۲-۵- حریم کمی رودخانه “شهر چای” طبق اعلام نظر آب منطقه‌ای استان در سمت غربی شهر به طور کامل از محدوده شهر خارج شود.

همچنین حریم کیفی و ضوابط مترتب بر آن بر اساس ضابطه شماره ۷۸۲ در اسناد طرح منعکس شود.

۳- کنارگذر شرقی شهر با عنایت به تأیید معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی (مکاتبه شماره ۱۶۲۴۷/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹) بر اساس طرح مصوب مورد تأیید اداره‌کل راه و شهرسازی استان در اسناد طرح منعکس شود.

۴- موقعیت ایستگاه و مسیر راه‌آهن موجود و در دست احداث  در هر دو مسیر شمالی و جنوبی شهر در کلیه اسناد طرح منعکس شود.

۵- کلیه اراضی با مالکیت نیروهای مسلح با کاربری نظامی در محدوده شهر تثبیت شود همچنین کاربری اراضی۳۲ هکتاری زاغه مهمات بر اساس نقشه مصوب و ابلاغی آن در اسناد منعکس شود.

در این خصوص لازم است مطابق بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ شورایعالی سطوح خدماتی تامین شده در اراضی زاغه مهمات بر اساس نیاز طرح جامع و در قالب اسناد آن به یکی از خدمات هفتگانه پشتیبان سکونت اختصاص یابد.

سند پهنه‌بندی حریم شهر

۶- به جهت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، شهرک صنعتی موجود در غرب شهر با توجه به نزدیکی با بافت شهر کما فی‌السابق در حریم شهر قرار گیرد.

پدافند غیرعامل

۷- مطالعات پدافند غیرعامل شهر در حریم و محدوده شهر، مطابق با محورهای ۲۲‌ گانه مذکور در مصوبه شورایعالی اصلاح در اسناد طرح ارائه شود.

۸- مسیر و حریم خط لوله گاز منطقه‌ای واقع در ضلع جنوبی حریم شهر با همکاری و مساعدت اداره کل پدافند غیرعامل استان در اسناد مربوط به حریم و سند پدافند غیر عامل درج شود.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات