قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

امکان انتخاب رشته تا ۱۷ تیر؛

ظرفیت پذیرش ۴ هزار و ۶۰۰ نفری در آزمون دستیاری پزشکی

ظرفیت پذیرش ۴ هزار و ۶۰۰ نفری در آزمون دستیاری پزشکی
شناسهٔ خبر: 120335 -
اخبار میانه
ظرفیت پذیرش در پنجاهمین دوره دستیاری ۴ هزار و ۶۱۲ نفر است. بیشترین میزان ظرفیت به رشته های تخصصی بیماری های داخلی و کودکان و دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی اختصاص دارد.

به گزارش قافلان سسی به نقل از خبرنگار مهر، انتخاب رشته_ محل پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی آغاز شده است و داوطلبانی که حدنصاب مجاز را کسب کرده اند می‌توانند تا شنبه ۱۷ تیرماه نسبت به انتخاب ۱۰۰ کدرشته محل اقدام کنند.

فرآیند انتخاب رشته _محل اینترنتی است و داوطلبان باید دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل را از سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://sanjeshp.ir دریافت کنند و بر اساس شرایط پذیرش، انتخاب رشته خود را انجام دهند.

ظرفیت پذیرش در پنجاهمین دوره دستیاری ۴ هزار و ۶۱۲ نفر است. بیشترین میزان ظرفیت به رشته‌های تخصصی بیماری‌های داخلی و کودکان و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی اختصاص دارد.

کمترین میزان ظرفیت پذیرش مربوط به رشته‌های جراحی قفسه صدری و جراحی قلب و عروق است. دلیل پایین بودن ظرفیت این رشته‌ها اشتراک آنها با دوره فوق تخصص و اضافه شدن آن به مجموعه رشته‌های دستیاری تخصصی برای نخستین بار است.

جدول کل ظرفیت پذیرش دستیاری دوره پنجاهم (بدون تفکیک سهمیه‌ها) نشان می‌دهد.

ردیف دانشگاه / مرکز ظرفیت نفر
۱ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۸۹
۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷۸
۳ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۲۳۲
۴ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۸۳
۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۸۲
۶ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ۶۲
۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۱۱
۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۶۷
۹ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۹۸
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۸۷
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۳۰
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۴۶۴
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۳۶
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۵۴
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۱۹
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۰
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۰۱
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۷۴
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۰۸
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۵۲
۲۱ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۱۲
۲۲ دانشگاه علوم پزشکی یزد ۹۷
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی ارتش ۴۵
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۷۲
۲۵ علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۱۲
۲۶ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۷۹
۲۷ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۷۰
۲۸ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۴۴
۲۹ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۵۲
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۳۳
۳۱ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۳۷
۳۲ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۹
۳۳ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۳
۳۴ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۲۲
۳۵ دانشگاه علوم پزشکی قم ۵۲
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی فسا ۷
۳۷ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۱۷
۳۸ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱۴
۳۹ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۲۲
۴۰ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۱۲
۴۱ دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۳
۴۲ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۱۱
۴۳ دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی ۷
۴۴ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۴۹
۴۵ دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۷
۴۶ دانشگاه علوم پزشکی بجنورد ۷

ظرفیت دستیاری پزشکی ۱۴۰۲ به تفکیک رشته

رشته ظرفیت نفر
جراحی کلیه و مجاری ادراری ۸۶
کودکان ۵۴۸
آسیب شناسی ۱۳۱
زنان و زایمان ۳۴۴
ارتوپدی ۱۷۰
بیماری‌های مغز و اعصاب ۱۳۰
بیماری‌های داخلی ۵۹۸
بیماری‌های عفونی و گرمسیری ۱۶۸
بیماری‌های قلب و عروق ۲۷۲
بیهوشی ۳۹۵
بیماری‌های پوست ۷۰
جراحی عمومی ۲۹۸
جراحی مغز و اعصاب ۹۴
چشم پزشکی ۹۷
رادیوانکولوژی ۳۸
رادیولوژی ۲۶۱
روانپزشکی ۲۲۱
گوش گلو وبینی وجراحی سروگردن ۸۶
پزشکی هسته‌ای ۲۰
طب کار ۲۹
پزشکی قانونی ۳۰
پزشکی فیزیکی و توانبخشی ۵۶
طب اورژانس ۳۹۵
پزشکی ورزشی ۱۹
پزشکی اجتماعی ۳۳
جراحی قلب و عروق ۶
جراحی قفسه صدری ۵

ظرفیت پذیرش رشته بیماری‌های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۲ نفر جهت بیمارستان مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهیدرجایی و ۵ نفر جهت بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) است که کد انتخاب رشته - محل متفاوت دارند.

هنگام انتخاب رشته - محل‌های دانشگاه بقیه الله (عج) به جدول مربوطه و نحوه پذیرش آن و سایر موارد مرتبط دقت شود.

طول دوره رشته‌های تخصص بر اساس برنامه آموزشی مصوب خواهد بود.

در این دوره رشته تخصصی جراحی قفسه صدری با طول دوره ۵ ساله متشکل از ۲ سال برنامه آموزشی جراحی عمومی و ۳ سال بر اساس برنامه آموزشی جراحی قفسه صدری خواهد بود.

همچنین در این دوره رشته تخصصی جراحی قلب و عروق با طول دوره ۵ ساله متشکل از ۲ سال برنامه آموزشی جراحی عمومی و ۳ سال بر اساس برنامه آموزشی جراحی قلب و عروق خواهد بود.

جدول شماره ۱ نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان‌های محل استقرار آن دانشگاه‌ها

دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی رشته محل تعهد تعداد مورد نیاز
اردبیل ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی پارس آباد. مشکین شهر. کوثر. گرمی. سرعین. بیله سوار ۳۳ نفر
اسدآباد ارتوپدی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های قلب و عروق. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. طب اورژانس. گوش و حلق و بینی اسدآباد ۱۰ نفر
اسفراین ارتوپدی. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی اسفراین ۱۷ نفر
اصفهان ارتوپدی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی فریدونشهر. فریدن. گلپایگان. نائین. نطنز. سمیرم. اردستان. خوانسار. شهرضا. مبارکه. نجف آباد. شاهین شهر. بادرود. خور و بیابانک. چادگان. میمه ۴۴ نفر
ایرانشهر ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی راسک. ایرانشهر. نیکشهر. دلگان. فنوج. مهرستان. کنارک. ۴۰ نفر
ایلام ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های پوست. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. چشم پزشکی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان دهلران. مهران. دره شهر. شیروان. ایوان. ملکشاهی. آبدانان. ۴۲ نفر
آبادان ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی.
بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی
آبادان. خرمشهر. شادگان. اروندکنار. ۳۵ نفر
آذربایجان شرقی ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی هشترود. اهر. آذرشهر. عجب شیر. میانه. مرند. چاراویماق. کلیبر. ورزقان. ملکان. هریس. جلفا. ۵۲ نفر
آذربایجان غربی ارتوپدی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان میاندوآب. شاهین دژ. سلماس. بوکان. مهاباد. سردشت. اشنویه. نقده. چایپاره. چالدران. تکاب. ماکو. شوط. ۴۶ نفر
بم ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان بم. ریگان. نرماشیر. فهرج. ۲۳ نفر
بهبهان بیماری‌های داخلی. بیهوشی. جراحی عمومی. چشم پزشکی. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی بهبهان ۸ نفر
بوشهر ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی دیلم. گناوه. دشتستان. کنگان. دشتی. دیر. ۴۸ نفر
تربت جام بیماری‌های داخلی. کودکان تربت جام. صالح آباد ۴ نفر
تربت حیدریه آسیب شناسی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های داخلی. بیهوشی. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی تربت حیدریه ۹ نفر
جهرم بیماری‌های داخلی. بیهوشی. رادیولوژی. کودکان. گوش و حلق و بینی. چشم پزشکی جهرم. خفر ۶ نفر
جیرفت بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان جیرفت. منوجان. قلعه گنج. رودبارجنوب. کهنوج. ۲۶ نفر
چهارمحال و بختیاری آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی اردل. بروجن. فارسان. کوهرنگ. اردل. ناغان. لردگان ۳۱ نفر
خراسان جنوبی آسیب شناسی. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان قاین. نهبندان. فردوس. زیرکوه. سرایان. بشرویه. درمیان. سربیشه. طبس ۴۰ نفر
خراسان رضوی ارتوپدی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی قوچان. تایباد. درگز. فریمان. سرخس. باخزر. خلیل آباد. بردسکن. کاشمر. خواف. رشتخوار. کلات ۴۵ نفر
خراسان شمالی آسیب شناسی. ارتوپدی. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. زنان و زایمان. کودکان جاجرم. فاروج. مانه و سملقان. شیروان ۲۰ نفر
خلخال ارتوپدی. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. طب اورژانس. کودکان خلخال ۸ نفر
خمین بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیهوشی. جراحی عمومی. چشم پزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس خمین ۷ نفر
خوزستان ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی دشت آزادگان. ایذه. باغملک. ماهشهر. اندیمشک. مسجدسلیمان. امیدیه. هندیجان. شوش. رامهرمز. لالی ۶۰ نفر
خوی آسیب شناسی. ارتوپدی. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های قلب و عروق. بیماری‌های عفونی. بیهوشی. چشم پزشکی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان خوی ۱۱ نفر
دزفول آسیب شناسی. بیماری‌های پوست. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. طب اورژانس. کودکان دزفول ۹ نفر
رفسنجان جراحی عمومی انار یک نفر
زابل بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های عفونی. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی زابل. هیرمند. زهک ۱۴ نفر
زاهدان بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. طب اورژانس. کودکان خاش. سراوان. میرجاوه ۱۶ نفر
زنجان آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان خرمدره. طارم. ماهنشان. ایجرود. ۱۲ نفر
ساوه بیماری‌های داخلی. بیهوشی. جراحی عمومی. زنان و زایمان. کودکان زرندیه ۷ نفر
سبزوار بیهوشی. جراحی عمومی. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان جغتای. سبزوار ۷ نفر
سراب آسیب شناسی. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. روانپزشکی. طب اورژانس. کودکان سراب ۱۱ نفر
سمنان آسیب شناسی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی آرادان. مهدیشهر ۹ نفر
سیرجان بیماری‌های عفونی. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. طب اورژانس. کودکان. بیماری‌های داخلی سیرجان ۶ نفر
شاهرود بیماری‌های داخلی. کودکان میامی ۲ نفر
شوشتر بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیهوشی. زنان و زایمان. کودکان شوشتر ۶ نفر
شیراز ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی خرمبید. کازرون. پاسارگاد. فیروزآباد. مرودشت. خرامه. آباده. نیریز. سپیدان. بوانات. لامرد. مهر. داراب. اقلید. زرین دشت. قیروکارزین. استهبان. ممسنی. اشکنان ۸۴ نفر
فسا بیماری‌های عفونی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. طب اورژانس. گوش و حلق و بینی فسا ۵ نفر
قزوین بیماری‌های داخلی. بیماری‌های قلب و عروق. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان بوئین زهرا. آبیک. البرز. تاکستان ۱۲ نفر
کاشان بیماری‌های داخلی آران و بیدگل یک نفر
کردستان آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی مریوان. سقز. دهگلان. سروآباد. قروه. مریوان. بانه. بیجار. دیواندره. کامیاران ۴۶ نفر
کرمان ارتوپدی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیهوشی. بیماری‌های قلب و عروق. جراحی عمومی. چشم پزشکی. زنان و زایمان. رادیولوژی. کودکان شهربابک. بافت. زرند. کوهبنان. ارزوئیه. رابر. بردسیر. راور ۲۶ نفر
کرمانشاه ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. چشم پزشکی. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان کنگاور. سنقر. سرپل ذهاب. جوانرود. پاوه. ثلاث باباجانی. قصرشیرین. اسلام آبادغرب. گیلانغرب ۳۹ نفر
گراش بیماری‌های داخلی. بیماری‌های پوست. روانپزشکی. طب اورژانس گراش ۴ نفر
گلستان ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. کودکان. گوش و حلق و بینی علی آباد. آق قلا. بندرترکمن. بندرگز. کلاله. مراوه تپه. آزادشهر. مینودشت. گنبدکاوس. گنبد ۲۷ نفر
گناباد آسیب شناسی. بیهوشی. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. جراحی عمومی. چشم پزشکی. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان بجستان. گناباد. ۱۳ نفر
گیلان بیماری‌های داخلی. رادیولوژی. زنان و زایمان. کودکان رودبار ۴ نفر
لار بیماری‌های داخلی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی مغز و اعصاب. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان بیرم. اوز. خنج. لار ۲۰ نفر
لرستان ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی.بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی پلدختر. دلفان. الیگودرز. دورود. کوهدشت. سپیددشت. دوره. ازنا. بروجرد. ۴۴ نفر
مازندران بیماری‌های قلب و عروق زیراب یک نفر
مراغه ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های پوست. رادیولوژی. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی مراغه ۸ نفر
مرکزی ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های قلب و عروق. جراحی عمومی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. کودکان تفرش. محلات. کمیجان. خنداب. آشتیان. دلیجان. فراهان ۲۴ نفر
نیشابور آسیب شناسی. ارتوپدی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. جراحی مغز و اعصاب. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. رادیولوژی. طب اورژانس. کودکان نیشابور ۹ نفر
هرمزگان ارتوپدی. آسیب شناسی. بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. جراحی مغز و اعصاب. چشم پزشکی. رادیولوژی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی میناب. رودان. حاجی اباد. پارسیان. سیریک. بشاگرد. بندرلنگه. بستک. ابوموسی. خمیر. جاسک. ۵۸ نفر
همدان آسیب شناسی. بیماری‌های داخلی. بیماری‌های عفونی. بیماری‌های قلب و عروق. بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی عمومی. چشم پزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان رزن. ملایر. کبودرآهنگ. نهاوند. تویسرکان. فامنین. ۲۴ نفر
یزد بیهوشی. بیماری‌های پوست. جراحی مغز و اعصاب. جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی. چشم پزشکی. رادیولوژی. روانپزشکی. زنان و زایمان. طب اورژانس. کودکان. گوش و حلق و بینی ابرکوه. بهاباد. اردکان. تفت. خاتم. مهریز. بافق. میبد ۲۰ نفر
یاسوج بیماری‌های داخلی. بیهوشی. رادیولوژی. طب اورژانس. کودکان دهدشت. لنده. گچساران. بهمئی ۸ نفر

جدول شماره یک لیست نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان‌های محل استقرار آن دانشگاه‌ها آورده شده است.

جهت انتخاب رشته محل باید علاوه بر انتخاب رشته، دانشگاه محل تعهد مبتنی بر استان محل تعهد انتخابی در فرم تقاضانامه نیز مشخص شود.

بر اساس قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تعهد اخذ شده برای کلیه
مشمولین بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو برای رشته‌های تخصصی پزشکی از ۳ برابر به ۱.۷ برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای تقلیل یافت.

اعلام نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان‌های محل استقرار آن دانشگاه‌ها به میزان یک هزار و ۲۴۲ نفر است.

نکته: کد رشته‌های آزاد و بومی مناطق محروم جدا است لذا داوطلبان دارای سهمیه مناطق محروم می‌توانند کلیه رشته محل‌ها را به صورت آزاد و یا محروم به دلخواه انتخاب کنند.

نکته: ظرفیت رشته محل‌های مناطق محروم در صورت عدم تکمیل توسط داوطلبان متقاضی این سهمیه به داوطلبان با سهمیه آزاد تخصیص می‌یابد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات