بسته خبری آموزشی مدرسه آنلاین؛

سخنی با کنکوری‌های عادی: برنده نهایی شمایید اگر

شناسهٔ خبر: 95960 -
اخبار سراسری
در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «مهندسی فناوری اطلاعات رشته ای بین برق و کامپیوتر»، «علت لکه های سفید روی پوست چیست؟»، «سخنی با کنکوری‌های مدارس عادی: برنده نهایی شمایید اگر…»، «نرخ نگران‌کننده سوءتغذیه دانش آموزان»، «معرفی رشته ادبیات عرب» را می‌خوانید.

گزارش کامل از گزیده‌خبرهای امروز «مدرسه آنلاین» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «مهندسی فناوری اطلاعات رشته ای بین برق و کامپیوتر»، «علت لکه های سفید روی پوست چیست؟»، «سخنی با کنکوری‌های مدارس عادی: برنده نهایی شمایید اگر…»، «نرخ نگران‌کننده سوءتغذیه دانش آموزان»، «معرفی رشته ادبیات عرب» را می‌خوانید.

سخنی با کنکوری‌های مدارس عادی: برنده نهایی شمایید اگر…

علت لکه های سفید روی پوست چیست؟

همکاری تبلیغاتی با مدرسه آنلاین

مهندسی فناوری اطلاعات رشته ای بین برق و کامپیوتر

فناوری اطلاعات

نرخ نگران‌کننده سوءتغذیه دانش آموزان

معرفی رشته ادبیات عرب

 

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات