بسته خبری آموزشی مدرسه آنلاین؛

بهره کشی عجیب خانم معلم از دانش آموزان در سیل

شناسهٔ خبر: 95681 -
اخبار سراسری
در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «بهره کشی عجیب خانم معلم از دانش آموزان در سیل»، «آشنایی با رشته جغرافیا»، «“مصوبه جدید کنکوری” حق دانش‌آموزان مدارس عادی را پایمال می‌کند!»، «توضیحات همتی‌فر درباره ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان»، «معرفی رشته علوم قرآن و حدیث»، «کشف و استخراج معادن وظایف رشته مهندسی معدن»، را می‌خوانید.

گزارش کامل از گزیده‌خبرهای امروز «مدرسه آنلاین» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «بهره کشی عجیب خانم معلم از دانش آموزان در سیل»، «آشنایی با رشته جغرافیا»، «“مصوبه جدید کنکوری” حق دانش‌آموزان مدارس عادی را پایمال می‌کند!»، «توضیحات همتی‌فر درباره ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان»، «معرفی رشته علوم قرآن و حدیث»، «کشف و استخراج معادن وظایف رشته مهندسی معدن»، را می‌خوانید.

بهره کشی عجیب خانم معلم از دانش آموزان در سیل

آشنایی با رشته جغرافیا

“مصوبه جدید کنکوری” حق دانش‌آموزان مدارس عادی را پایمال می‌کند!

توضیحات همتی‌فر درباره ارائه آموزش‌های جنسی به کودکانهمکاری تبلیغاتی با مدرسه آنلاین

معرفی رشته علوم قرآن و حدیث

رشته علوم قرآن و حدیث

کشف و استخراج معادن وظایف رشته مهندسی معدن

مهندسی معدن

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات