حادثه برای اتوبوس مسافبری ایذه به تهران

شناسهٔ خبر: 95513 -
اخبار سراسری
اتوبوس مسافربری ایذه به تهران در شهر بیدله گرفتار سیلاب شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات