بسته خبری آموزشی مدرسه آنلاین؛

گریه تلخ دانش آموزان بخاطر تخریب مدرسه توسط سیل

شناسهٔ خبر: 95470 -
اخبار سراسری
در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «معرفی رشته کاردرمانی»، «باستان شناسی رشته ای جذاب با بازار کاری»، «از رشته دکتری پیوسته زیست فناوری چه می دانید؟» و «گریه تلخ دانش آموزان بخاطر تخریب مدرسه توسط سیل»، «آینده شغلی رشته تاریخ » را می‌خوانید.

گزارش کامل از گزیده‌خبرهای امروز «مدرسه آنلاین» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «معرفی رشته کاردرمانی»، «باستان شناسی رشته ای جذاب با بازار کاری»، «از رشته دکتری پیوسته زیست فناوری چه می دانید؟» و «گریه تلخ دانش آموزان بخاطر تخریب مدرسه توسط سیل»، «آینده شغلی رشته تاریخ » را می‌خوانید.

گریه تلخ دانش آموزان بخاطر تخریب مدرسه توسط سیل

معرفی رشته کاردرمانی

رشته کاردرمانی

همکاری تبلیغاتی با مدرسه آنلاین

باستان شناسی رشته ای جذاب با بازار کاری محدودباستان شناسی

از رشته دکتری پیوسته زیست فناوری چه می دانید؟

زیست فناوری

آینده شغلی رشته تاریخ

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات